Koivuhaan Autokatsastus Oy | Katsastus Vantaa

Niittytie 15 Vantaa

ma-pe 8-18

Katsastusaika

Ajoneuvon voi tuoda nykyään katsastukseen milloin tahansa.

Ajoneuvo on kuitenkin katsastettava viimeistään sille määrättynä katsastuspäivänä. Voit tarkistaa oman ajoneuvosi viimeisen mahdollisen katsastusajankohdan Traficomin sähköisestä palvelusta, rekisteröintitodistuksen teknisestä osasta tai katsastustodistuksesta.

Henkilö- ja pakettiautojen sekä raskaiden nelipyörien uudet katsastusaikavälit tulivat käyttöön 20.5.2018. Uusi katsastussääntely harvensi yksityiskäytössä olevien henkilö- ja pakettiautojen sekä raskaiden nelipyörien määräaikaiskatsastusväliä. Uuteen katsastusaikaväliin siirrytään vähitellen ja ensimmäinen katsastus uuden lainsäädännön aikana tehdään vielä vanhan mallin mukaan. Luvanvaraisessa liikenteessä olevat taksit tulee edelleen katsastaa vuosittain.

Ennen määräaikaiskatsastukseen mentiin ensimmäisen kerran kolmivuotiaalla autolla, jonka jälkeen oli välivuosi. Viidennestä vuodesta lähtien katsastuksessa käytiin vuosittain (3-2-1-1-malli).
 
Nyt uusien säännöksien myötä katsastusvälit harventuivat, ja ensimmäinen katsastus suoritetaan 20.5.2018 tai sen jälkeen käyttöönotettaville autoille nelivuotiaana, jonka jälkeen määräaikaiskatsastuksessa tulee käydä joka toinen vuosi aina kymmeneen vuoteen asti (4-2-2-2-1-malli). Tämän jälkeen auto tulee katsastaa vuosittain.
 
Jo käytössä olevat autot siirtyvät uuteen katsastusaikaväliin vasta ensimmäisen, uuden katsastussääntelyn aikana suoritetun katsastukseen jälkeen eli nyt käytössä olevat, alle kolmivuotiaat autot katsastetaan ensimmäisen kerran kolmivuotiaina. Katsastusaikavälin muutos koskee myös raskaita nelipyöriä (L7e), mutta ei kevyitä nelipyöriä (L6e).

Katsastuspäivä määräytyy edellisestä katsastuksesta

Auton seuraava katsastuspäivä määräytyy edellisestä hyväksytystä katsastuksesta, eikä enää auton käyttöönottopäivän mukaan. Nykyään esimerkiksi kesäautojen katsastusajankohdan siirtäminen onnistuu, jos haluaa siirtää autonsa katsastuksen kesälle. Katsastaessasi auton kesällä, ajoittuu katsastus jatkossa samaan vuodenaikaan.

Huomioi, että katsastuksen takaraja säilyy samana, jos katsastus suoritetaan enintään 30 päivää ennen viimeistä mahdollista katsastuspäivää.

Museoajoneuvot

Museoajoneuvo voi olla ajoneuvo, jonka valmistusvuoden päättymisestä on kulunut vähintään 30 vuotta, ja on säilytetty alkuperäistä vastaavassa kunnossa tai entistetty asianmukaisesti.

Jos ajoneuvo halutaan museoajoneuvoksi, tulee se muutoskatsastaa, jossa tehdään tarvittavat merkinnät rekisteritietoihin. Katsastuksessa edellytetään erillinen museoautojärjestön valtuuttaman tarkastajan antama todistus ajoneuvon museokelpoisuudesta. Tämän todistuksen ja katsastuksessa tehtävän tarkastuksen perusteella katsastustoimipaikka voi rekisteröidä ajoneuvon museoajoneuvoksi.

Vuonna 1960 tai sen jälkeen käyttöönotetut museoautot ja perävaunut on määräaikaiskatsastettava kahden vuoden välein kesäkuun loppuun mennessä. Ennen vuotta 1960 käyttöönotetut museoautot ja perävaunut on määräaikaiskatsastettava neljän vuoden välein kesäkuun loppuun mennessä. Määräaikaiskatsastuksessa tarkastetaan muiden tarkastuskohteiden lisäksi aina myös ajoneuvon museokelpoisuus.

14.5.2020 astui voimaan lakiuudistus, jonka myötä yksityiskäytössä olevien museoajoneuvojen katsastus on voimassa neljän vuoden ajan siitä päivästä, jolloin katsastus on hyväksytty.

Perävaunut

O1-ajoneuvoluokan perävaunuja (kevyet perävaunut, joiden kokonaismassa on alle 750 kg) ei tarvitse määräaikaiskatsastaa.

O2-ajoneuvoluokan perävaunut (kokonaismassa 751-3500 kg) on katsastettava ensimmäisen kerran kalenterivuoden loppuun mennessä sinä vuonna, jolloin käyttöönottopäivästä on kulunut kaksi vuotta. Muita ryhmään kuuluvia ajoneuvoja on matkailu- ja veneenkuljetusperävaunut.

Rekisteröintitodistuksessa esim. 1.6.2014 käyttöönotetun perävaunun katsastusaika näkyy 1.1.2016 – 31.12.2016.
Katsastettuasi perävaunun tuona aikavälinä, on katsastus suoritettava jatkossa kahden vuoden välein aina kalenterivuoden loppuun mennessä.

Määräaikaiskatsastusvelvollisuus
AjoneuvoluokkaAjankohta
a) linja- kuorma-autot (M2-, M3-, N2- ja N3-luokka), O3- ja O4 -luokan perävaunut, erikoisautot, joiden kokonaismassa on suurempi kuin 3,5 tonnia sekä sairasautotensimmäisen kerran viimeistään vuoden kuluttua ajoneuvon käyttöönottopäivästä ja sen jälkeen viimeistään vuoden kuluttua edellisestä katsastuksesta
b) luvanvaraiseen liikenteeseen käytettävät henkilöautot (M1-luokka), pakettiautot (N1-luokka), kevyet nelipyörät (L6e-luokka), sekä raskaat nelipyörät (L7e-luokka)viimeistään vuoden kuluttua käyttöönotosta ja sen jälkeen viimeistään vuoden kuluttua edellisestä katsastuksesta, jos käyttöönotosta on kuitenkin kulunut yli vuosi ennen luvanvaraisen liikenteen aloittamista, ajoneuvo on katsastettava ennen luvanvaraisen liikenteen aloittamista
c) luvanvaraiseen liikenteeseen käytettävät T1b-, T2b- ja T3b -luokan traktoritensimmäisen kerran viimeistään neljän vuoden kuluttua ajoneuvon käyttöönottopäivästä ja sen jälkeen viimeistään kahden vuoden kuluttua edellisestä katsastuksesta
d) yksityiseen liikenteeseen käytettävät henkilöautot ja muut M1-luokan ajoneuvot, kuin sairasautot, pakettiautot (N1-luokka) ja sairasautoja lukuun ottamatta erikoisautot, joiden kokonaismassa on enintään 3,5 tonnia, sekä raskaat nelipyörät (L7e-luokka)ensimmäisen kerran viimeistään neljän vuoden kuluttua ajoneuvon käyttöönottopäivästä ja sen jälkeen viimeistään kahden vuoden kuluttua edellisestä katsastuksesta, yli kymmenen vuoden kuluttua käyttöönottopäivästä kuitenkin viimeistään vuoden kuluttua edellisestä katsastuksesta
e) yksityiseen liikenteeseen käytettävät kevyet nelipyörät (L6e-luokka)ensimmäisen kerran viimeistään kolmen vuoden kuluttua ajoneuvon käyttöönottopäivästä, seuraavan kerran viimeistään kahden vuoden kuluttua edellisestä katsastuksesta ja sen jälkeen viimeistään vuoden kuluttua edellisestä katsastuksesta
f) O2-luokan perävaunutensimmäisen kerran viimeistään kalenterivuoden loppuun mennessä sinä vuonna, jolloin käyttöönottopäivästä on kulunut kaksi vuotta, ja sen jälkeen kahden vuoden välein kalenterivuoden loppuun mennessä
g) 1. päivänä tammikuuta 1960 tai sen jälkeen käyttöön otetut katsastusvelvolliseen ajoneuvoluokkaan kuuluvat museoajoneuvotkahden vuoden välein kesäkuun loppuun mennessä
h) ennen 1. päivää tammikuutaneljän vuoden välein kesäkuun loppuun mennessä