Koivuhaan Autokatsastus Oy | Katsastus Vantaa

Niittytie 15 Vantaa

ma-pe 8-18

Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Koivuhaan Autokatsastus Oy, Y-tunnus 2214931-6

Niittytie 15, 01300 Vantaa

Rekisteriasiat

Koivuhaan Autokatsastus Oy vastaa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja pyyntöihin.

Rekisterin nimi

Koivuhaan Autokatsastus Oy:n asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, Koivuhaan Autokatsastus Oy:n ja/tai sen yhteistyökumppaneiden mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella Koivuhaan Autokatsastus Oy:n viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista:

Nimi

Osoite

Sähköpostiosoite

Matkapuhelinnumero

Yritys ja asema

Yrityksen osoitetiedot

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan Koivuhaan Autokatsastus Oy:n asiakastietojärjestelmästä ja tietoja pidetään yllä manuaalisella päivityksellä.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, elleivät asiasta vastaavat viranomaiset näin edellytä.

Tietojen poistaminen

Henkilötiedot poistetaan asiakkaan pyynnöstä.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Koivuhaan Autokatsastus Oy:n tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

Kielto-oikeus

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten.